Så mange skader er blitt behandlet av helsetjenesten
i Norge hittil i år. Innen året er slutt, vil 660.000
ha fått legehjelp for skader.

Skader og ulykker kan i stor grad forebygges
Forebygging er klok politikk.

ULYKKESSTATISTIKKEN - NASJONALE TALL

660 000

personer i Norge må hvert år
få medisinsk behandling etter
ulykker og skader.

45 000

får hvert år varige mén etter ulykker. Rundt halvparten
får ulik grad av varige funksjonsnedsettelser.

HVER DAG blir om lag

1800

personer medisinsk behandlet for skader

150

personer innlagt på sykehuset

100 milliarder kr

er hva skader koster det norske samfunnet hvert år.

Effektiv forebygging

Forebygging er bedre og billigere enn behandling. Forebygging er en klok investering, også enkle tiltak kan gi raske og gode resultat. Skadeforebyggende forum arbeider for å forebygge personskader. Vi samarbeider med nasjonale myndigheter, kommuner og organisasjoner over hele landet.

Fallbarometer.no

Vi har også laget et eget verktøy som viser antall hoftebrudd
i Norge og hvilken kostnad det har for samfunnet.

"Tallene på antall skader og ulykker er hentet fra Helsedirektoratets rapport “Personskadedata 2021” og fra Folkehelseinstituttet. Basert på nasjonale tall gir vi et estimat på antall ulykker, og hvor ulykkene vil skje i kommuner og fylker. Skader, forgiftninger og vold ble i 2015 anslått å koste det norske samfunnet totalt 100 milliarder kroner (Helsedirektoratet, 2019).”